Förstå mig utifrån musiken

Insåg nu idag att man nog kan utvärdera mig ganska bra genom min last.fm profil. Både när det gäller genre (lugnt? engergiskt? soft? melankoliskt?), band (deppband? mysigt indierockband? uttalat kristet band? namn på band?), album (teman?) och låttitlar (namn?). Nu ikväll är det nog inte så enkelt eftersom Ben Folds har stått på medan jag …